Informace o školce

Tato informační stránka slouží k  popisu školky - k referenci na školku a hlídání dětí. 

 

navštivte prosím naše oficiální stránky školky uvedené zde : Klikněte sem - školka

Reference - školka, hlídání

 

Pro mateřskou školu Pro Family s.r.o. jsme se rozhodli z několika důvodů.

Tím nejdůležitějším byla možnost integrace dětí s handicapem, jelikož naše dcera má vrozenou
vadu páteře a ve státních školkách možnost integrace nebyla. Děti s handicapem byly
přijímány pouze do škol speciálních. Bylo pro nás velkou pomocí, když ředitelka Bc. Eugenie
Hamplová neváhala a přijala Klárku do své mateřské školy. Pomáhala nám i s Klárčinou
rehabilitací a to nejen tím, že se postupně cviky naučila a cvičila s dcerou i během dne.
Velkou pomocí byla i její přítomnost u kontrolních rehabilitačních vyšetření a to jak pro
Klárku tak i pro mě.
Ve čtyřech letech byla Klárka na operaci páteře, po které měla půl roku sádrový korset. To
znamenalo, že jsem musela zůstat v domácnosti, protože Klárka potřebovala 24 hodinovou
péči. Byly to pro nás celkem těžké časy, jelikož dcera se doma nudila a stýskalo se jí po
kamarádech a učitelkách ze školky. Když jsem poté mluvila s paní Hamplovou a předala jí
dopis, který mi dcera nadiktovala, okamžitě mi nabídla, abych Klárku druhý den přivezla.
Hodně se nám ulevilo, když jsme viděli jak je Klára šťastná, že je opět ve školce. Po
dokončení léčby se Klárka opět naučila chodit, jezdit na kole, lyžovat, prostě vše co dítě
potřebuje, a to za velkého přičinění MŠ Pro Family.
Když se za pár let chystala na střední školu, byla pro ni jen jediná možnost, a to pedagogická
škola. Během studia chodila do MŠ Pro Family nejen na praxe, ale pomáhala i s keramikou.
Bylo nám jasné, jak to bude pokračovat, proto nás nepřekvapila přihláška na vysokoškolské
studium speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii. I když Klára studovala
v Olomouci, snažila se účastnit se akcí pořádaných školkou, ať už to byly cyklistické nebo
lyžařské pobyty, kam jezdila jako instruktorka.
Dnes je Kláře 23 let, v letošním roce by měla ukončit magisterský program politologie
a public relations. Díky jejímu stále se zhoršujícímu stavu se musela vzdát přímé práce
s osobami (dětmi) s handicapem. Stále se snaží najít způsob, jak se vrátit do školství
a pomáhat handicapovaným. Za všechno čeho Klárka dosáhla, jsme velkou měrou vděčni
přístupu paní Hamplové, díky které mohla dcera projít normálním psychickým vývojem
a plně se zapojit do každodenního života.
Ing. Renáta Šlechtová
 
Více na našich oficiálních stránkách www.profamily.cz

Otázky a odpovědi: Školka a hlídání dětí

Je toto oficiální stránka ?

Ne Není toto oficiální stránka školky ProFamily přejděte na www.profamily.cz

Doporučení kvalitní školky v Praze ?

Doporučujeme navštívit každou Vámi vybranou školku a podívat se, jak funguje. www.profamily.cz